GEO-JUR

Zbigniew Jurowczyk

ul. Transportowa 11 lok. 24

15-399 Białystok

NIP 5422925289

- Podział nieruchomości
- Wznowienie znaków granicznych
- Mapy do celów projektowych
- Wytyczenie obiektów na gruncie
(budynki, sieci, uzbrojenia terenu)
- Pomiary poinwentaryzacyjne
(budynków, sieci uzbrojenia terenu)

TEL. 509 967 979

zbigniewjurowczyk@gmail.com